زن ، مرد ، ماهی

ماهی هایی بیرون از آب. انسانهایی پلاستیک پیچ شده که توان حرکت ندارند، نفسهایشان به شماره افتاده و تابش خورشید تحملشان را به انتها  رسانده است. در مجموعه پرفورمنس "زن،مرد،ماهی" روح انسان در کالبد موجودی قرار گرفته که حیات و  زندگی اش تحت تاثیر تصنعات و ولع بشری به خطر افتاده است. ماهی نمادی [...]