استخوان ماهی / چیدمان-پرفورمنس / حسن آباد جرقویه / 2011
این چیدمان از مجموعه تابلوهای زمینی من است که مهمترین بخش آن یعنی استخوان-ماهی را بوسیله استخوانهایی که در بیابان اطراف محل چیدمان یافتم، شکل دادم. استخوان گاو و گوسفندهایی که جسدشان در بیابان رها شده و حیواناتی چون شغال و سگ و روباه و کفتار، تا جای ممکن گوشت را از آنان جدا کرده بودند. سنگ و خاک،گیاهان بیابانی، شاخه ای خشکیده و مقداری آب، ابزار چیدمان را تشکیل دادند.
هنگام غروب و پس از پایان چیدمان، با حسی از خستگی و همدردی بر بستر بیابان در کنار استخوان-ماهی خوابیدم و در میان صدای باد در انتظار شنیدن نفسهایش ماندم.