عنوان: حلقه های چغندری / 2020 / کویر خارا، اصفهان – پروژه مزرعه مجسمه، هنرمندسرای آلمُن


عنوان: تن ها / 2018 / کویر خارا، اصفهان / اجرای گروهی با جمعی از هنرمندان اصفهان- ایده مشترک فرشته عالمشاه و محسن سلیمانی


عنوان: شکلات خوری / 2017 / اصفهان / ترکیب شاخه های پر از تیغ زرشک و گره های پارچه ای


عنوان: همسان / 2016 / قشم / پروژه بین المللی هنر کوچ رو


عنوان: خلقت / 2016 / قشم، ساحل روستای سلخ / پروژه بین المللی هنر کوچ رو


عنوان: گلهای روسری / 2013 / کویر خارا، اصفهان


عنوان: چشمان زمین / 2012 / کوههای کلاه قاضی، بهارستان، اصفهان


عنوان: لانه ای از سنگ / 2012 / بستر خشکیده زاینده رود، اصفهان


عنوان: پای درخت / 2011 / حسن آباد جرقویه، اصفهان


عنوان: تشریح زمین / 2009 / بستر خشکیده دریاچه ارومیه


عنوان: ساحل پروانه / 2009 / جزیره هرمز


عنوان: قاب سنگی / 2009 / بهارستان، اصفهان


تک تصاویر / از راست به چپ:
عنوان: لانۀ آویشن/ 2009 / پلور،دماوند
عنوان: نیمۀ دیگر / 2018 / کویرخارا، اصفهان
عنوان: برای شهر ابری ساخته ام / 2015 / اصفهان
عنوان: بخیه بر نارنج / 2015 / اصفهان / ساخته شده برای استفاده در ویدئوآرت نارنج