برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: سهیلا، مریم، ندا
سال خلق: 2015
مدت زمان : 2:53
……………….

سهیلا،مریم، ندا ،سارا، فرخنده و ده ها یا شاید صدها زن دیگر، هر روز در جهان قربانی جهل و خشم و تعصبات کورکورانه می شوند. این ویدئو را برای همدردی با تمام این زنان بویژه زنان و دخترانی که در شهر اصفهان، زیبایی، زندگی و سلامتشان را در جریان یک توطیه تروریستی هدفمند، با اسید پاشی در خیابان در سال 1393 از دست دادند، ساخته ام. این ویدئو اعتراضی است به رفتاری غیر انسانی که در آن گروهی عقاید خود را برتر از دیگران دانسته و بر این اساس هرگونه جنایتی را مرتکب می شوند.


تصاویر ثابت