برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: حافی
سال خلق: 1389
مدت زمان : 2:39
……………….
حافی در زبان عربی به معنای پابرهنه است. این ویدئو را با همراهی تعدادی از اهالی روستای دغاغله از روستاهای اطراف شهر اهواز ساختم. روستایی از مردم جنگزده عراقی که به ایران پناه آورده بودند اما در اینجا هم هویت و رسمیتی نداشتند. روستایی پر از کودکانی که در هیچ مدرسه ای به رویشان باز نبود و خانواده هایشان توان مالی نداشتند. کودکانی که چشمان پرسشگرشان همیشه رو به مخاطب باز است. برخی مادران عراقی این روستا، فرزندانشان یا در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند یا به دست صدام اعدام . در همسایگی شان مادران ایرانی بودند که آنان نیز خانه و کاشانه و خانواده خود را در جنگ از دست داده بودند و یا چشم انتظار یافتن نشانی از فرزندانشان روزها را سپری میکردند.

.


تصاویر ثابت: