برشی از ویدئو
…………………………………………………………………………….
عنوان: روح درخت
سال خلق: 1389
مدت زمان : 5:28
……………….
ویدئوی روح درخت بر اساس پرفورمنسهایم با همین عنوان و در مجموعۀ پلاستیک آرت هایم ساخته شد. این ویدئو-پرفورمنس در سال 1389 در منطقه کویری شرق اصفهان، حسن آباد جرقویه و با حضور نابازیگرانی کودک و بزرگسال از اهالی همین منطقه تصویربرداری شد. درختانی خشکیده و پلاستیک پیچ شده که کودکان، زنان و مردانی همانند بخشی از تنه، به درختان تکیه دارند و آنها نیز همانند درختان در پلاستیک ها پیچیده شده اند. نوزادانی درون پوششی شبیه پوست میوه از درختی که زنی بر آن تکیه دارد روییده اند.
پلاستیک نمادی از آلاینده های محیط زیست است که به دست انسان ساخته شده و در عین ایجاد رفاه و توسعه، آیندۀ انسان و زمین را به خطر انداخته است.
.

تصاویر ثابت: