سفرنامه اصفهان

در سال 1395 با دعوت موزه هنرهای معاصر اصفهان و به مناسبت هفته نکوداشت این شهر، با همکاری هنرمندان، سید رسول معرک نژاد، مجتبی وطن خواه و مجید آزادمنش در یک اجرای تیمی نمایشگاهی با عنوان پنجره از 8 تا 15 اردیبهشت برگزار کردیم . این نمایشگاه متشکل بود از دو اثر ویدئوآرت و [...]