ماهی ها حرف های مرا می خورند

برشی از ویدئو ……………………………………………………………………………. عنوان: ماهی ها حرف های مرا می خورند سال خلق: 1396 مدت زمان : 1:59 ………………. تکه ای نان خشک  و حرفهای ناگفته ام، نوشته با خاک قرمز ساحل دریای جنوب بر آن، شناور در جشن ماهیها. ماهیها حرف های مرا میخورند و آن را در [...]