استخوانها هم آب می نوشند

چیدمانی در بستر زاینده رود – حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی پنج شنبه 7 مهر 1390 اصفهان استخوانهایی را که از میان ماسه های کویر شرق اصفهان یافته بودم در بستر خشکیده ی زاینده رود به شکل موجوداتی خلق شده در ظاهر ماهی طوری چیدمان کردم که گویی از دل خاک بیرون [...]

طبیعت نوشته ها

.نوشته ها از درون نقاشی هایم جاری شدند و بر طبیعت نقش گرفتند .با خاک قرمز جزیره ی هرمز مینویسم.نوشته هایم با باران ملایمی شسته میشوند و به زمین فرو میروند. نوشته هایم نقطه ندارند اما برای من پر از معنا هستند ابتدا نوشته هایم به صورت یک بافت دیده میشوند اما با اندکی [...]

مروری بر جشنواره 24 هنر محیطی

«پيشكش[i]» براي چيچست مروري براثر فرشته عالمشاه  در 24 اُمين جشنواره­ ي هنر محيطي ايران بيست و چهارمين جشنواره­ ي هنر محيطي از پانزدهم تا هفدهم مهرماه 88 برگزار شد. در اين رويداد،  هنرمندان جواني از سراسر كشورْ طي يك فراخوان اينترنتي از سوي مركز بين­ المللي هنر محيطي ايران (پرديس)، دعوت شده بودند تا [...]