آدمکها

تابستان سال 1388 در حالی که تنها در حاشیه شرقی ترین شهر اصفهان (حسن آباد) رو به کویر قدم میزدم ، در کنار ساختمانی نیمه ساخته ، مقداری قیر نرم و مایع و مقداری سیم فلزی زنگ زده و پارچه ای پوسیده ، در کنار هم توجهم را جلب کرد. تنها چند حرکت کافی بود [...]

استخوانها

زمانی که در ساحل یا کویر یا کوهستان قدم میزنم ، دیدن استخوان باقی مانده از لاشه ی حیوانات ، بیش از عناصر دیگر طبیعی برایم ایجاد توجه میکند و ذهنم را درگیر میسازد. خاصیت دریا این است که آنچه را دیگر نمیخواهد به سمت ساحل روانه میکند و بیابان آنچه را نمیخواهد به [...]

خواب یک پری

سالهاست پلاستیک را به عنوان ابزاری برای بیان در آثارم به ویژه در حوزه هنر محیطی استفاده می کنم. ماده ای برگرفته از طبیعت اما نه از جنس آن . مخلوقی بشری که طبیعت بر خلاف ذاتش ، نمی تواند آن را در مسیر چرخه ی خود جای دهد . انسانهای پوشیده از پلاستیک به [...]

تنفس در پلاستیک

شرحی بر نمایشگاه تنفس در پلاستیک تنها یک درخت وجود دارد - اصفهان، معدن نمک حسن آباد - بهار 1388 جنین سنگ - پلور - تابستان 1388 اصفهان - ناژوان - پاییز 1388 .................... سه اثر - پلور - زمستان 1389 کویر شرق اصفهان - [...]

پلاستیک آرت

پیچیدن درون پلاستیک ، تنفس های سخت ، گرما ،تعریق، سختی و عدم توانایی حرکت ، درک احساس شاخه های خشکیده ، درک حس موجودات به دام افتاده در آبهای آلوده، زمینی که گرما احاطه اش کرده است ،احساس عدم رهایی و توانایی، چیزهایی است که من در پرفورمنسهایم به دنبال آن هستم . مردمی [...]