خواب یک پری

سالهاست پلاستیک را به عنوان ابزاری برای بیان در آثارم به ویژه در حوزه هنر محیطی استفاده می کنم. ماده ای برگرفته ازطبیعت اما نه از جنس آن . مخلوقی بشری که طبیعت بر خلاف ذاتش ، نمی تواند آن را در مسیر چرخه ی خود جای دهد .انسانهای پوشیده از پلاستیک به شکل [...]

پلاستیک آرت

پیچیدن درون پلاستیک ، تنفس های سخت ، گرما ،تعریق، سختی و عدم توانایی حرکت ، درک احساس شاخه های خشکیده ، درک حس موجودات به دام افتاده در آبهای آلوده، زمینی که گرما احاطه اش کرده است ،احساس عدم رهایی و توانایی، چیزهایی است که من در پرفورمنسهایم به دنبال آن هستم . [...]