استخوان-ماهی

استخوان ماهی / چیدمان-پرفورمنس / حسن آباد جرقویه / 2011 این چیدمان از مجموعه تابلوهای زمینی من است که مهمترین بخش آن یعنی استخوان-ماهی را بوسیله استخوانهایی که در بیابان اطراف محل چیدمان یافتم، شکل دادم. استخوان گاو و گوسفندهایی که جسدشان در بیابان رها شده و حیواناتی چون شغال و سگ و روباه [...]

استخوانها هم آب می نوشند

چیدمانی در بستر زاینده رود – حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی / پنج شنبه 7 مهر 1390 اصفهان استخوانهایی را که از بیابان گردآورده بودم در بستر خشکیدۀ زاینده رود به شکل موجوداتی خلق شده در ظاهر ماهی، طوری چیدمان کردم که گویی از دل خاک بیرون آمده و یا در [...]