در سال 1395 با دعوت موزه هنرهای معاصر اصفهان و به مناسبت هفته نکوداشت این شهر، با همکاری هنرمندان، سید رسول معرک نژاد، مجتبی وطن خواه و مجید آزادمنش در یک اجرای تیمی نمایشگاهی با عنوان پنجره از 8 تا 15 اردیبهشت برگزار کردیم . این نمایشگاه متشکل بود از دو اثر ویدئوآرت و یک اثر ساندآرت.
ویدئوآرت پنج کاناله سفرنامه اصفهان با انتخاب بخشهایی از سفرنامه های سیاحان اروپایی در قرن گذشته ، بر اساس روایتگری و پیوند تصویری متناقض و معاصر ، ساخته و به شکل خطی بر پنج دیوار ممتد در گالری شماره شش موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش درآمد. این ویدئو کاملا منطبق بر فضا و فواصل زمانی میان مکانهای پخش در حرکت ابژه ها و حتی مخاطبین ساخته شد. جهت دیدن این ویدئو مخاطب می توانست نقطه ای ساکن و یا مسیری را جهت حرکت میان تصاویر، انتخاب کند. این اثر کاری مشارکتی از فرشته عالمشاه، سید رسول معرک نژاد و مجتبی وطن خواه بود.
ساندآرتی که برای اجرا در حیاط موزه طراحی کردم ، بر اساس اغراق در آمبیانس محیط و ترکیب آن با صداهای احتمالی در گذشته (زمان زندگی ضل السلطان در این عمارت) ساخته شد به طوری که با قدم زدن آهسته در مسیر مشخص شده و با رسیدن به هر نقطه در زمان مناسب، صداهایی منطبق بر فضا با استفاده از هدفون هایی که در اختیار مخاطبین قرار میگرفت شنیده میشد. این اثر را با همکاری  هومن همامی در صدابرداری و تنطیم صدا تهیه کردم.

تصاویر مربوط به نمایشگاه:

.