ویدئو آشپزخانه ها نگاهی متفاوت بر نمایش های رایج آشپزی در فضاهای مجازی دارند. دستورهای آشپزی که روزانه و بسیار گسترده از پخت انواع گوشتها می گویند و انسانها را به مصرف بیش از پیش گوشت حیوانات ترغیب میکنند. این ویدئوها را در تابستان سال 1398 با استفاده از مواد و متریالی ساخته ام که آن روزها بیشترین دغدغه ها و فعالیتهای شخصی من را در هنرمندسرای آلمُن تشکیل می دادند: منگوله هایی از نخ تریکو یا پشم که در آن زمان در آموزش صنایع دستی به دختران محلی از آن استفاده میکردم، پنبه های مزارع اطراف هنرمندسرا که در یکی از رویدادهای هنری بعنوان متریال اصلی آن را معرفی کردم، بره آهو، عروسک محبوب دختر خردسالم و توت فرنگی های کاموایی بعنوان اسکاج، کار دست دختری که برای تهیه جهیزیه اش، آنها را می بافت. در این مجموعه جذابیت رنگی و بصری و نزدیکی کار با تولیدات رایج فضای مجازی برایم مهم بود. این ویدئوها را در اینستاگرام منتشر کردم و چاشنی تبلیغاتی آن برای هنرمندسرای آلمُن بود با طعم سنتی فضای هنرمندسرا.

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار