مجموعه درختها و صخره ها، بر اساس علاقه ام به گلدانهای بن سای و درختان روییده در لابلای صخره های کوهها در سال 1395 شکل گرفت.
تک تک این درختان را با کنارهم قرار دادن شاخه هاو برگها و ریشه های خشکیده ای که در طبیعت پیدا میکردم ساخته ام. ترکیب شاخه های بسیار کوچک با ریشه های زیبایی از بوته های خار. دانه دانۀ برگها و گلها و میوه های این درختان به تنه های ساخته شده، بوسیله چسب چوب متصل شده است. ابعاد این کارها بسیار کوچک است و تقریبا هر یک از آنها در کف یک دست جا میشوند. ابعاد کوچکترین کار حدود 3 در 5 در 5 سانتیمتر میباشد و ابعاد بزرگترین کار، حدود 14 در 22 در 18 سانتیمتر.
سنگ ها و گیاهان لازم برای این مجموعه را طی سالها سفرم به نقاط مختلف ایران جمع آوری کرده بودم و هر کدامشان برایم قصه ای داشتند. این مجموعه را در زمانی ساختم که به دلیل  شرایط جسمی و همین طور تغییر مکان زندگی مان، برای مدتی نمیتوانستم مانند قبل از خانه خارج شوم. در آن مدت زمان سخت، ساخت این حجم ها برایم تداعی گر حضورم در طبیعت و توانایی خلق و آفرینش بود.
این مجموعه شامل 27 درخت و صخره است که تصاویری از زوایای مختلف آنها را در زیر مشاهده میکنید.