خلاصه ای از بیوگرافی فرشته عالمشاه
متولد 1355 در شهر دزفول و تحصیل کرده در رشته های