شرحی بر نمایشگاه تنفس در پلاستیک

شرحی بر نمایشگاه
تنفس در پلاستیک

تنها یک درخت وجود دارد – اصفهان، معدن نمک حسن آباد – بهار 1388

جنین سنگ – پلور – تابستان 1388

اصفهان – ناژوان – پاییز 1388

………………..

سه اثر – پلور – زمستان 1389

کویر شرق اصفهان – تابستان 1389

جنین پلاستیک – اصفهان،روستای قارنه – تابستان 1389

زمانی برای نفس – ماسوله (برنامه تبادل هنرمندان ایران ، کره) – پاییز 1390

ساحل دریای خزر، استان گیلان (برنامه تبادل هنرمندان ایران، کره) – پاییز 1390