بیوگرافی-نقاشی  :
از کودکی به طور خاص به نقاشی علاقه داشتم، با کمک آموزشهای خانواده ام از دوره دبیرستان بطور جدی تری وارد این حوزه شدم.در شانزده سالگی در نقاشی مدادرنگ درشهر دزفول مقام اول را در میان دانش آموزان کسب کردم.در همان سال به دعوت سازمان امور تربیتی شهر دزفول در اولین مدرسه غیر انتفاعی شهر ، برای دوره تابستان به کودکان آموزش دادم و به این ترتیب با همراهی و آموزشهای مادرم به مطالعه در مورد آموزش کودکان و تدریس پرداختم. در دوره دانشجویی همراه با تحصیل در رشته کامپیوتر، اولین نمایشگاه نقاشی ام در دانشگاه محل تحصیلم را برگزار کردم ، بیشتر این آثار تجربیاتم در رنگ روغن بود.پس از گذشت چند سال و ادامه تلاشهایم به عضویت انجمن نقاشان اصفهان درآمدم و در ابتدا با شرکت در دوره های این انجمن و سپس به صورت مستقل به فعالیتهایم ادامه دادم. از سال 84 تا 86 با جمعی ده نفره از دوستانم گروه هنری چکاد را تشکیل دادیم و در حوزه نقاشی و هنرهای مفهومی فعالیتهای متنوعی را انجام دادیم.

بیانیه: